ΕΝΗΛΙΚΕΣ


Οι ενήλικες στην Άνοιξη, θα έχουν την ευκαιρία μέσα από τις υπηρεσίες μας,  να αυξήσουν την λειτουργικότητα τους σε όλα τα συστήματα σχέσεων,  να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα  προβλήματα της καθημερινής ζωής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ