ΕΦΗΒΟΙ

Οι Υπηρεσίες της Άνοιξης έχουν στόχο να βοηθήσουν τον έφηβο:
 • Στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού 
 • Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του 
 • Στην ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας 
 • Στην λειτουργική λήψη αποφάσεων 
 • Στην δημιουργία προσωπικού οράματος 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Ατομική συμβουλευτική 
 • Ψυχοθεραπεία 
 • Τεχνικές διαχείρισης άγχους (εξετάσεων , κοινωνικών σχέσεων κ.α.) 
 • Τεχνικές αποτελεσματικής μελέτης  
 • Ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού 
 • Λογοθεραπεία (διαταραχές φωνής , τραυλισμός) 
 • Βιωματικές ομάδες εφήβων 
 • Life Coaching (ατομικό— ομαδικό) 
 • Θεραπευτικά προγράμματα μέσω τέχνης