Η Λειτουργία μας

 • Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στην θεραπευτική διαδικασία. 
 • Στην προσπάθεια μας για ευελιξία πραγματοποιούνται επιπλέον λογοθεραπείες  - εργοθεραπείες— ειδικές διαπαιδαγωγήσεις και σε ολιγομελή τμήματα . 
 • Κατ’ οίκον θεραπευτικές συνεδρίες όπου κρίνεται απαραίτητο. 
 • Διαρκής και συνεπής συνεργασία με εκπαιδευτικούς και φορείς με στόχο την συνολική παροχή βοήθειας στο παιδί και την οικογένεια. 
 • Ανίχνευση και αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας στο χώρο του σχολείου. 
 • Εξωτερικά προγράμματα συνοδείας παιδιών και εφήβων με στόχο την κοινωνικοποίηση και την αυτόνομη διαβίωση .

Η αποτελεσματικότητα της διεπιστημονικής ομάδας και των θεραπευτικών παρεμβάσεων μας στηρίζεται:

 • Στη διαρκή επικοινωνία και την καλή συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας. 
 • Στην εποπτεία των θεραπευτικών συνεδριών. 
 • Στην χρήση σύγχρονων και αξιόπιστων διαγνωστικών μέσων από εξειδικευμένους συνεργάτες (Wisc III,  Αθηνά test, Άλφα test, D.T.V.P., sensory profile κ.α.) 
 •  Στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παρέμβασης ( TEACCH, D.I.R., πρόγραμμα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, ABA, PECS κ.α.)
 • Στη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση της διεπιστημονικής ομάδας και στην ανανέωση του θεραπευτικού υλικού.